bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Simeon Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Simeon Hotel - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

166лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4037лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
778лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
444лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
619лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро

Хотел Симеон е заобиколен от градини. На разположение на гостите е плувен басейн и снек-бар. Всички стаи са напълно реновирани и оборудвани с климатик, хладилник, сателитна телевизия, сешоар. Можете да се насладите на гледката от балкона на сините води на Егейско море, басейна или селището.

Местоположение на Simeon Hotel, Халкидики

Хотел Simeon се намира само на няколко крачки от морето в живописен квартал на Метаморфоси. Хотелът е на 80 км от международното летище на Солун. Никити е на 7 км, а N. Marmaras - на 25 километра.


Удобства в Simeon Hotel

Ресторанти, супермаркети, аптеки и магазини за сувенири ще намерите само на няколко минути пеша от хотела. Безплатен Wi-Fi е на разположение в целия хотел.

Хранене, ресторанти и барове в Simeon Hotel

В ресторанта се сервират средиземноморски ястия. Снек-барът предлага освежаващи напитки, пресни сокове и леки закуски през целия ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

713лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
556лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
522лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
580лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
856лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
756лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1981лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
663лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
331лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
914лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
895лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
829лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
746лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
497лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2622лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1124лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1496лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4876лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
556лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
556лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
667лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2084лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1131лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1907лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2095лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2438лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
914лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2438лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
522лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1600лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
778лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3256лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4190лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2926лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3413лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
784лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
392лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
523лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
723лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1000лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
667лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3047лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2190лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2438лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2993лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2347лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2095лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1175лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1045лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3482лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2622лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1646лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2263лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3047лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
914лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2012лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2926лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3901лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1306лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2176лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1028лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1994лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1929лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2926лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1389лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1672лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2612лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2612лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
444лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
889лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
333лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1528лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
745лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2012лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1584лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
653лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4876лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
522лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3413лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1676лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1025лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6895лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2769лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4893лв
30.08-10.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4405лв
31.08-10.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
723лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1280лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
915лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
13837лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2622лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2997лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3867лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
813лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3989лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2551лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2986лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1741лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
778лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2320лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1415лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1415лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2176лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1415лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4037лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3047лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2176лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5767лв
1-11 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
785лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1132лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
556лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1981лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2333лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
764лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2386лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
784лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
784лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3413лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
653лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3591лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5387лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3353лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2347лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1584лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2993лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2821лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4658лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3504лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
556лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
8390лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
444лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2612лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
636лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
584лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
702лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1041лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2622лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
541лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1498лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2666лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2622лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
702лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1799лв
18-25 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1024лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1425лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1825лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1057лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2744лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1877лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2804лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2865лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1620лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1337лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
745лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1903лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1620лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1302лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
645лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
867лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1363лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1398лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1955лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
767лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2884лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2292лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1698лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
667лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1415лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4077лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4788лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4353лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
12216лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1981лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2829лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
647лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2829лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2292лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2263лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
18006лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1698лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
889лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
556лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2612лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2292лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2934лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3535лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4022лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1415лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
556лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3099лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
764лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1698лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2176лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
967лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3744лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4124лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2769лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2242лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1572лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2438лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1584лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
522лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
914лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2095лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
418лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2438лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2993лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2394лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2682лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3168лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2347лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
488лв
23-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
914лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
653лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4388лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2438лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1175лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
784лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
784лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3413лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
914лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4190лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2220лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
653лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3413лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2716лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4526лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2926лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2682лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3413лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
522лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4149лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
914лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2438лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1567лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
653лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2347лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3413лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3413лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3361лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2294лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2438лв
27.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1624лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4081лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
444лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2292лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
778лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
337лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2176лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
849лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3371лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
669лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
501лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
609лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
331лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
249лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
250лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1306лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1306лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
519лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2797лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2060лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1420лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2597лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2884лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1547лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1796лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
915лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3482лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1547лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3460лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
952лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
301лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load