bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Simeon Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Simeon Hotel - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

735лв
588лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
403лв
322лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
811лв
649лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
487лв
389лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%

Хотел Симеон е заобиколен от градини. На разположение на гостите е плувен басейн и снек-бар. Всички стаи са напълно реновирани и оборудвани с климатик, хладилник, сателитна телевизия, сешоар. Можете да се насладите на гледката от балкона на сините води на Егейско море, басейна или селището.

Местоположение на Simeon Hotel, Халкидики

Хотел Simeon се намира само на няколко крачки от морето в живописен квартал на Метаморфоси. Хотелът е на 80 км от международното летище на Солун. Никити е на 7 км, а N. Marmaras - на 25 километра.


Удобства в Simeon Hotel

Ресторанти, супермаркети, аптеки и магазини за сувенири ще намерите само на няколко минути пеша от хотела. Безплатен Wi-Fi е на разположение в целия хотел.

Хранене, ресторанти и барове в Simeon Hotel

В ресторанта се сервират средиземноморски ястия. Снек-барът предлага освежаващи напитки, пресни сокове и леки закуски през целия ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

444лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
666лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
666лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
296лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
592лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1209лв
1088лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
967лв
871лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
423лв
381лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
222лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
511лв
409лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2185лв
1966лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
363лв
326лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3661лв
3295лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
256лв
204лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
370лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3024лв
2722лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
518лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1342лв
1208лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1814лв
1633лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
478лв
467лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-2%
2006лв
1805лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1031лв
830лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
937лв
750лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3024лв
2722лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1251лв
1126лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3761лв
3385лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1269лв
1142лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
947лв
853лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2160лв
1944лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
780лв
702лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2461лв
2215лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
907лв
816лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
835лв
710лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3205лв
2884лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
793лв
714лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
725лв
653лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3607лв
3246лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2031лв
1828лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
444лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
370лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
370лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
370лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2252лв
2079лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
753лв
678лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3024лв
2722лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2592лв
2333лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2230лв
2007лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
699лв
629лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4802лв
4322лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2651лв
2385лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4464лв
4017лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2453лв
2208лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3554лв
3198лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2730лв
2457лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
5077лв
4569лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3276лв
2949лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
706лв
635лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
148лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
444лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
404лв
393лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-3%
538лв
484лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2592лв
2333лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
645лв
581лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3205лв
2884лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3009лв
2708лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2472лв
2224лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1846лв
1661лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1854лв
1668лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
820лв
738лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3385лв
3047лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5101лв
4591лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1565лв
1409лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2684лв
2415лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
331лв
298лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1565лв
1409лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3553лв
3198лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3958лв
3562лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
786лв
708лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
927лв
835лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1269лв
1142лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4368лв
3931лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
5460лв
4914лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2730лв
2457лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1270лв
1143лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3008лв
2708лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
13201лв
11881лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
546лв
491лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4368лв
3931лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3276лв
2949лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3872лв
3558лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1269лв
1142лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
927лв
835лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
5354лв
4819лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
725лв
653лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
605лв
544лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4464лв
4017лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1478лв
1256лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
341лв
273лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2271лв
1817лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
256лв
204лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
426лв
341лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
984лв
788лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
170лв
136лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
426лв
341лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
518лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
444лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
222лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
148лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
444лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
518лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
444лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
518лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3805лв
3498лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2618лв
2225лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
296лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
444лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
518лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
370лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
370лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
222лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1478лв
1299лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
998лв
877лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
2651лв
2343лв
9-14 Юни
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3244лв
2876лв
9-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-11%
2058лв
1809лв
9-13 Юни
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1066лв
949лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
1719лв
1547лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
753лв
678лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1433лв
1290лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1146лв
1032лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
430лв
387лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
4440лв
3996лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
645лв
581лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2051лв
1846лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3144лв
2830лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1892лв
1703лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3697лв
3327лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2140лв
1926лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1848лв
1664лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2833лв
2550лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2401лв
2161лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1075лв
967лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
591лв
532лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
712лв
641лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2651лв
2385лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2651лв
2385лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1789лв
1610лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1969лв
1772лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2461лв
2215лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1969лв
1772лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3578лв
3220лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3689лв
3320лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1028лв
925лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2033лв
1829лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3252лв
2927лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3061лв
2755лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1048лв
943лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2077лв
1870лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
645лв
580лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2498лв
2248лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1746лв
1571лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2623лв
2360лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
947лв
853лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1109лв
998лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3222лв
2900лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2730лв
2457лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2538лв
2285лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
5265лв
4738лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3008лв
2708лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3276лв
2949лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2310лв
2079лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
4914лв
4423лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
3385лв
3046лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1523лв
1371лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2970лв
2673лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1980лв
1782лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3960лв
3564лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2031лв
1828лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
5460лв
4914лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
565лв
508лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
706лв
635лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
376лв
338лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
565лв
508лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2285лв
2056лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2310лв
2079лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
5245лв
4721лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3768лв
3392лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
4598лв
4138лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5737лв
5164лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1129лв
1016лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4484лв
4036лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1229лв
1106лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
363лв
326лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1565лв
1409лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
363лв
326лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
242лв
218лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3325лв
2993лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2341лв
2107лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2773лв
2495лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2442лв
2198лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
774лв
696лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
645лв
581лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
793лв
729лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
430лв
387лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
256лв
245лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
518лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
148лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
974лв
828лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1135лв
908лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1298лв
1038лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1622лв
1298лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2181лв
1854лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1527лв
1298лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2618лв
2225лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1309лв
1113лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1091лв
927лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3401лв
3039лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
4150лв
3735лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2965лв
2668лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4150лв
3735лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4195лв
3776лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3088лв
2779лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3188лв
2870лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2607лв
2346лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1715лв
1543лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1868лв
1681лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3781лв
3403лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2539лв
2285лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3826лв
3443лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4072лв
3665лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
5236лв
4712лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3490лв
3141лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2909лв
2618лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
4464лв
4017лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1594лв
1435лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1275лв
1148лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1913лв
1722лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2232лв
2009лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3826лв
3443лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1632лв
1469лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1270лв
1143лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2584лв
2326лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2338лв
2104лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3960лв
3564лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2506лв
2255лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1980лв
1782лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4950лв
4455лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2970лв
2673лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2640лв
2376лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1458лв
1312лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1320лв
1188лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2524лв
2145лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
914лв
777лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
343лв
291лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load