bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Simeon Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Simeon Hotel - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

242лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
148лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
846лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1023лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1477лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3446лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3131лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
363лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро

Хотел Симеон е заобиколен от градини. На разположение на гостите е плувен басейн и снек-бар. Всички стаи са напълно реновирани и оборудвани с климатик, хладилник, сателитна телевизия, сешоар. Можете да се насладите на гледката от балкона на сините води на Егейско море, басейна или селището.

Местоположение на Simeon Hotel, Халкидики

Хотел Simeon се намира само на няколко крачки от морето в живописен квартал на Метаморфоси. Хотелът е на 80 км от международното летище на Солун. Никити е на 7 км, а N. Marmaras - на 25 километра.


Удобства в Simeon Hotel

Ресторанти, супермаркети, аптеки и магазини за сувенири ще намерите само на няколко минути пеша от хотела. Безплатен Wi-Fi е на разположение в целия хотел.

Хранене, ресторанти и барове в Simeon Hotel

В ресторанта се сервират средиземноморски ястия. Снек-барът предлага освежаващи напитки, пресни сокове и леки закуски през целия ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

470лв
353лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
376лв
282лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
847лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
752лв
564лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
282лв
212лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
658лв
494лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
740лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1270лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1411лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
564лв
423лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1129лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
706лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
565лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
423лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
988лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
846лв
658лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-22%
3822лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2256лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
847лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1523лв
1371лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3300лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
847лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3822лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
753лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
828лв
663лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4368лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
847лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
847лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1160лв
928лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
706лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3255лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
847лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
847лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2632лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
706лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2256лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
988лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1880лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3822лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1129лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3008лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
988лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
538лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
612лв
558лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
658лв
494лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3276лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2632лв
2369лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
565лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2730лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2730лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1880лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1269лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
806лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
867лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4862лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
605лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3008лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
988лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3008лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
988лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2184лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3300лв
2640лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
565лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5012лв
4009лв
16-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1160лв
928лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
4368лв
3931лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1694лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3554лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
565лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3822лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
847лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3276лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
706лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2538лв
2285лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1320лв
1056лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4538лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3938лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
725лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1286лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2256лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
706лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1638лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3822лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1880лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1128лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1129лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
847лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3822лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2256лв
9-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
423лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
706лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3276лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
947лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1791лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3007лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
685лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
793лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
847лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1880лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
706лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
988лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
565лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
331лв
265лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
565лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4914лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2632лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
423лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1880лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
847лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1128лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2632лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
706лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3276лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
423лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4620лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3822лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1880лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3008лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
847лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3554лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
706лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4415лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1980лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
565лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2256лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
282лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1746лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
625лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
746лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1988лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1317лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3188лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
725лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1477лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2274лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3385лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1698лв
1529лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3757лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2185лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
949лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2751лв
2446лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
1948лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
470лв
353лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
296лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
330лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4620лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2031лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3276лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
565лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1638лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
706лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5460лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
423лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4368лв
3931лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1160лв
928лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1650лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3276лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2730лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1128лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2730лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1880лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4620лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3300лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2256лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4368лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2184лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
847лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2640лв
2376лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2730лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
706лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1129лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1128лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
988лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1777лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1880лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5280лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
988лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1880лв
9-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2031лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2310лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3008лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2730лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5460лв
4914лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3276лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
565лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3554лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
904лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
847лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
565лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3960лв
3168лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3276лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
988лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
565лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6006лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
706лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3960лв
3168лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3822лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1129лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
706лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3822лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2640лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5245лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3300лв
2640лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1504лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3768лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1320лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1015лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3276лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2077лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3992лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1596лв
1436лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
605лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3188лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4430лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2461лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
484лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1969лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
605лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1477лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1943лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2563лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2095лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1809лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1221лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
686лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
618лв
567лв
21-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1091лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2181лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
426лв
319лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
341лв
256лв
4-8 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
4620лв
20-27 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
376лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1325лв
1060лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3822лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1980лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2632лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1777лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3822лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2310лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3300лв
21-26 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
9900лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1269лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1777лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1880лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
376лв
22-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2730лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3276лв
2621лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
423лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
565лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1320лв
1122лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4061лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1880лв
1504лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4620лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1129лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2256лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
565лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1638лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1092лв
874лв
26-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1270лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2640лв
2112лв
27-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4368лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3822лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
423лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2256лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3276лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
706лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3822лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2256лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2640лв
2112лв
28.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2632лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1980лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3822лв
3385лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
1269лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2640лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3276лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3822лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
565лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2730лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
706лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
565лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
141лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3761лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3385лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3761лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1504лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
14792лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1270лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3276лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4620лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
546лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
706лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2632лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1777лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1411лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3276лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2256лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1880лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1128лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2184лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
423лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3822лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4914лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1552лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
565лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1880лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3300лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6600лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
339лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4620лв
10-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4914лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3046лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
706лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5460лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1650лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2256лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2538лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3822лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3046лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
847лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
762лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2031лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
565лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4914лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2730лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2970лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3300лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2310лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1504лв
16-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2256лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3960лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4368лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
15957лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2538лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
847лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
988лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
706лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5280лв
17-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4294лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2184лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2256лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
706лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
791лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
11928лв
11722лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-2%
847лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
988лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2538лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4914лв
22-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
847лв
762лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
988лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2256лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1980лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6776лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2632лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3939лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3276лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
141лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
565лв
508лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2256лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1650лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1880лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3300лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5737лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5191лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5684лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
827лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2498лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4153лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1656лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2623лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1372лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3007лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1701лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1342лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2651лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3839лв
01.09-12.10
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2953лв
2658лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2461лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3826лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
484лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
846лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1657лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2461лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1969лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1988лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1594лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2232лв
2009лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
605лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
484лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
605лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
833лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1969лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3089лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
484лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
605лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
591лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2401лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1668лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2341лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
887лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1848лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2829лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
121лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
565лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
457лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1788лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
538лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2372лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
645лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
753лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1934лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
719лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
619лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
471лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
511лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1477лв
1108лв
23-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
376лв
282лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2068лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
470лв
353лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1477лв
1108лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-25%
1031лв
773лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
461лв
346лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
1202лв
901лв
30.09-14.10
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
341лв
256лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
426лв
319лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, детски басеин, слънчева тераса, шезлонги free by the pool, on payment 5Ђ set 2 subbed, 1 umbrella- per day on the beach, чадъри free by the pool, on payment 5Ђ set 2 subbed, 1 umbrella- per day on the beach, джакузи, тенис на маса.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!